poprzednie zamknij następne
XXVIII Piesza Pielgrzymka Niepełnosprawnych

XXXI PIESZA PIELGRZYMKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5-14 SIERPNIA 2022

XXXI Piesza Pielgrzymka Niepełnosprawnych rozpocznie się 5 sierpnia br. Mszą św. odprawioną o godz. 6.00 w kościele św. Józefa przy ul. Deotymy 41 
w Warszawie, na Jasną Górę dochodzi 14 sierpnia br. ok. godz. 17.00.

Planowany wyjazd z Częstochowy – 14 sierpnia 2019 r. ok. godz. 19.00.

Odbiór bagażu ul. Wyszyńskiego 6, Częstochowa.

ZAPISY na pielgrzymkę przyjmujemy w dniach 35  sierpnia br. przy ul. Deotymy 41 w Warszawie, w dniu wyjścia pielgrzymki lub na trasie pielgrzymki. Przy zapisach osoba niepełnosprawna powinna wskazać swojego opiekuna, wypełnić kartę medyczną (przyjmowane leki). Osoba niepełnoletnia powinna okazać pisemna zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w pielgrzymce.


OPŁATY:
WPISOWE -   zł
WYPOŻYCZENIE WÓZKA INWALIDZKIEGO –  zł
AUTOKAR POWROTNY Z CZĘSTOCHOWY DO WARSZAWY -  zł


PATRONOWIE GRUP:
- najdłużej towarzyszy nam św. Wawrzyniec i jego przeświadczenie, że jesteśmy skarbami Kościoła, 
- św. Kamil, dla którego Jezus był w każdym potrzebującym pomocy, 
- bł. Unici Podlascy, wierni aż do męczeńskiej śmierci, 
- św. Józef - patron naszego Stowarzyszenia,
- św. Michał Archanioł - wymarzony opiekun każdego z nas. 

KOLOR:
- ogólny błękitny, obecnie każda grupa ma swój własny: 
- grupa św. Wawrzyńca - zielony
- grupa św. Kamila - czerwony
- grupa św. Józefa - fioletowy
- grupa bł. Unitów Podlaskich- niebieski
- grupa św. Michała Archanioła - pomarańczowy 

SŁUŻBY PIELGRZYMKOWE- pielgrzymkę obsługują takie służby jak: medyczna, porządkowa, kwatermistrzowska, kwatera główna, jedzonko, techniczna, eko-serwis, łączność, sklepik, bagażowa.

• ORGANIZATOREM Pieszej Pielgrzymki Niepełnosprawnych z Warszawy na Jasną Górę jest Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Deotymy 41, 
tel./fax /22/ 837 42 61; 451041986; e-mail ksnaw@ksnaw.pl; www.ksnaw.pl

 

 2022-05-30 23:56:20 | drukuj
Totus 2002
Współpracujemy