poprzednie zamknij następne
Trening umiejętności poznawczych dla dorosłych

Kwiecień - Czerwiec 2017

Podczas treningu umiejętności poznawczych ćwiczyliśmy naukę pisania i liczenia. Rozwijaliśmy wyobraźnię i ćwiczyliśmy koncentrację poprzez głośne czytanie, układanie puzzli oraz świat plasteliny. Doskonaliliśmy umiejętności manualne poprzez robienie korali, bransoletek z małych elementów (doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej), poprzez robienie tablicy informacyjnej z życia Domu (wycinanie nożyczkami różnych obrazków, zdjęć i liter z papieru). Opanowaliśmy umiejętność utrzymania porządku na stanowisku pracy. W dalszym ciągu uczymy się serfowania po internecie, obsługi drukarki i rozmieszczania przycisków na klawiaturze; liter, cyfr i poszczególnych znaków.

Lipiec - Wrzesień 2017

W dalszym ciągu ćwiczyliśmy naukę pisania, liczenia oraz obsługi komputera. Poznaliśmy obsługę nowych sprzętów: laminarki, mikrofali i piekarnika elektrycznego. Uczyliśmy się wyszukiwać piosenek w internecie, co pomogło nam w przygotowaniu występów wokalnych. Ćwiczyliśmy umiejętność planowania, organizacji pracy własnej oraz zarządzania czasem przygotowując proste dania. Rozwijaliśmy też nasze zdolności manualne malując farbami na dużych powierzchniach (arkusze papieru). Powstałe prace posłużyły jako scenografia przedstawienia przygotowanego na rocznicę Domu. Co raz lepiej radziliśmy sobie pracując w grupie. Rozwijaliśmy, w sytuacjach zadaniowych, komunikację werbalną i niewerbalną, umiejętność pomagania innym oraz posługiwania się formami grzecznościowymi. Rozpoczęliśmy naukę posługiwania się pieniędzmi. Trening umiejętności ekonomicznych z pewnością nam się przyda. 

Październik - Grudzień 2017

Nadal ćwiczyliśmy naukę pisania, liczenia oraz czytania. Poznaliśmy obsługę nowo zakupionego sprzętu AGD do naszej pracowni kulinarnej. W okresie przedświątecznym wybraliśmy się na zakupy świąteczne, co pozwoliło nam udoskonalić naukę posługiwania się pieniędzmi oraz planowania zakupów, które zostały wykorzystane do przystrojenia: świetlicy, stołówki, kaplicy oraz holu w Naszym Domu. W ten sposób doskonaliliśmy pracę w grupach oraz rozwijaliśmy nasze zdolności manualne robiąc różne ozdoby, stroiki świąteczne z zakupionych materiałów. Taka praca w grupach pomogła nam w posługiwaniu się formami grzecznościowymi oraz w ćwiczeniach dotyczących współpracy i organizowania wolnego czasu. Dzięki takiej pracy doskonalimy się w ćwiczeniach umiejętności nawiązywania kontaktu z ludźmi.

Styczeń - Marzec 2018

W dalszym ciągu kontynuujemy rozwijanie umiejętności szkolnych (czytanie, pisanie, liczenie). Podczas nabywania tej wiedzy zaczęliśmy naukę utrzymywania uwagi na danym zadaniu oraz koncentracji. Przypominaliśmy zwroty grzecznościowe i formy czasu wolnego poprzez np. wyjście do kawiarenki. Kształtowaliśmy kontakt z ludźmi, a taką okazją do prowadzenia rozmów były zakupy przedświąteczne (dialog ze sprzedawcą). Zaczęliśmy usprawniać pamięć i spostrzegawczość. W tym celu uczyliśmy się krótkich wierszyków i rymowanek związanych z nadchodzącą wiosną. 

Kwiecień - Czerwiec 2018

Podczas treningu umiejętności poznawczych pracowaliśmy nad utrzymaniem uwagi i koncentracji na danym zadaniu. W dalszym ciągu usprawnialiśmy pamięć i spostrzegawczość, uczyliśmy się piosenek, by wziąć  udział w występach wokalnych. Rozwijaliśmy wyobraźnie poprzez głośne czytanie, malowanie farbami a nawet wczucie się w role aktorów teatralnych. Bardzo dobrze radziliśmy sobie w pracy w grupie, doskonaliliśmy umiejętność nawiązywania  kontaktu z ludźmi i używanie zwrotów grzecznościowych, prowadzenia dyskusji podczas zebrania rodziców i opiekunów w naszym domu.

Lipiec - Wrzesień 2018

W dalszym ciągu doskonalimy umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi i używania zwrotów grzecznościowych. Podczas treningu umiejętności poznawczych, ćwiczyliśmy czynności samoobsługowe przy jedzeniu, utrwalaliśmy zasady kulturalnego zachowania się przy stole. Poznaliśmy obsługę nowego sprzętu AGD w naszej pracowni kulinarnej jakim jest zmywarka. W dalszym ciągu rozwijaliśmy wyobraźnię poprzez głośne czytanie, śpiewanie, co pozwoliło nam dobrze wypaść na kolejnych występach. Chętnie podejmowaliśmy różne obowiązki domowe, prace porządkowe na terenie naszego domu. Robienie bransoletek, korali z drobnych elementów, tablicy informacyjnej z życia Domu pozwoliło nam na doskonalenie umiejętności manualnych, kontrolowania i utrzymania uwagi i koncentracji. 2017-07-06 13:59:41 | drukuj
Nowa placówka
1% dla KSN AW
Totus 2002
Współpracujemy