poprzednie zamknij następne
Historia Pielgrzymki
Piesza Pielgrzymka Niepełnosprawnych

Na początku 1992 r. niepełnosprawni, którzy do tej pory brali udział w ogólnych pielgrzymkach z Warszawy na Jasną Górę zgłosili postulat zorganizowania własnej pielgrzymki, dostosowanej do potrzeb pątników na wózkach. Należało w szczególny sposób wytyczyć trasę, tak żeby większą część stanowiły odcinki z dobrą nawierzchnią, zapewnić dobre warunki noclegowe, zorganizować sprzęt i serwis techniczny, znaleźć wielu zdrowych wolontariuszy, gotowych do dziesięciodniowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Zadania te wziął na siebie doświadczony kwatermistrz WAPD - ks. Stanisław Jurczuk wraz z ekipą. W ciągu czterech miesięcy wszystko zostało przygotowane i 5 sierpnia 1992 r. Pierwsza Piesza Pielgrzymka Niepełnosprawnych wyruszyła z kościoła św. Józefa na warszawskim Kole. Składała się początkowo z dwóch grup, do których zapisało się ok.250 pątników zdrowych i niepełnosprawnych. Do Częstochowy dotarli oni w jednej, za to wyjątkowo zżytej grupie.

Od tego czasu każdego roku przybywa pielgrzymów (w 2002 r. było ich ok. 900, w tym 100 na wózkach inwalidzkich). Przybywa także gości z zagranicy, którzy dzielą z Polakami trudy pielgrzymowania.

Od początku pielgrzymki uczestnikom towarzyszy hasło JESTEŚMY, umieszczane na plakietkach i plakatach. Wyraża w największym skrócie ideę, jaka nam przyświeca.
My jesteśmy:
 • dziećmi Bożymi, zakochanymi w Czarnej Madonnie
 • ludźmi, jak inni, choć pozbawionymi pewnych sprawności
 • katolikami, mającymi prawo do uczestniczenia w zbiorowych formach kultu
 • obywatelami Polski, cieszącymi się wolnością wyznawania wiary, przemieszczania się swobodnie po kraju i korzystania ze wszelkich możliwości spędzania wolnego czasu
 • i dlatego nie w autokarze, nie w pociągu, nie na ramionach innych braci pielgrzymów, ale na piechotę, w drodze do Częstochowy JESTEŚMY
Poszczególne grupy mają swoich patronów. Najdłużej towarzyszy nam św. Wawrzyniec i jego przeświadczenie, że jesteśmy skarbami Kościoła, św. Kamil, dla którego Jezus był w każdym potrzebującym pomocy, bł. Unici Podlascy, wierni aż do męczeńskiej śmierci, św. Michał Archanioł - wymarzony opiekun każdego z nas, Matka Boża Uzdrowienie Chorych.

Wszyscy uczestnicy pielgrzymki posiadają plakietki - jest na nich miejsce na wpisanie imion, dlatego niemal od pierwszej pielgrzymki większość pątników zna się z imienia.

Pielgrzymkę obsługują służby: medyczna, techniczna, ekologiczna, łączność, kwatermistrzowska, Kwatera Główna. Od trzech lat pielgrzymowali z nami policjanci z Oddziału Prewencji.

Przewodnikiem naszej pielgrzymki jest ksiądz Stanisław Jurczuk - Wódz najbardziej znana, bo i najbardziej charakterystyczna postać. Wszystkie grupy czekają na moment, kiedy brodata postać (w rozmaitych nakryciach głowy) wielkimi krokami zbliży się i powie coś krzepiącego, poklepie po ramieniu albo popcha wózek. Rewelacyjny organizator, mózg każdej pielgrzymki, samorodny talent pedagogiczny, wymagający od siebie i od innych szef... A przy tym wszystkim - po prostu BRAT.

 
W latach 1992-1999 w Pielgrzymce uczestniczyli pątnicy z:

 • Włoch - 20 osób
 • Ukrainy - 50 osób
 • Słowacji- 50 osób
 • Białorusi - 17 osób
 • Węgier - 6 osób
 • Litwy - 34 osoby
Zobacz galerię zdjęć z pielgrzymek>>
2009-05-31 08:54:02 | drukuj
Nowa placówka
1% dla KSN AW
Totus 2002
Współpracujemy