Boże Narodzenie 2017

„Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Błogosław Ojczyznę miłą.
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę Swą siłą.
Dom nasz i majętność całą,
I wszystkie wioski z miastami,
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.”
Franciszek Karpiński

 

Przychodzący w małym Dziecku Bóg daje się człowiekowi tak cudownie i tak zwyczajnie. Na radosny czas Narodzenia Bożego Syna niech szczęście, nadzieja  i pokój zamieszkają pośród nas, a miarą obecności Boga w naszych sercach, niech będzie Miłość, którą będziemy się dzielić z innymi wraz z kawałkiem białego chleba.

Życzymy wielu Łask Bożych oraz błogosławieństwa
Dzieciątka Jezus w Nowym Roku 2018.


2017-12-22 13:02:09